EARLY ENGLISH HAKKINDA

Early American English, Amerikan Kültür Derneği Dil Okullarının , İlköğrenim yaşına gelmiş çocuklara İngilizce öğrenmeleri için uyguladığı eğlenceli , sosyal ve etkili eğitim programıdır. Amerikan Kültür Derneği Maltepe şubesi bünyesinde 2006 yılından bu yana başarı ile uygulanmakta olan eğitim programımız 2012 Eylül’ünden bu yana 18 derslikli yeni Early American English binamızda sürdürülmektedir.

Dil Bilimci Prof. Rudolf De Cilia’nın araştırmalarına göre aksansız, düzgün ve birden fazla dil öğrenme yeteneğinin 12 yaşına kadar sürdüğü, bu yaşa kadar öğrenilen dillerin büyük oranda kalıcı olduğu saptanmıştır. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren birden fazla dil eğitimi verilmesinin, ileride çok dilli bir yetişkin olmasına büyük katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

Yabancı bir dili öğrenmiş olan çocuklar, diğer kültürlere karşı kültürel çoğulculuk, açıklık ve takdir duygusu beslerler. Başka ülkelerde rahatça seyahat edebilme, yabancı dil edebiyatını, film ve müziklerini orijinal şekilleriyle görme ve dünyadaki kültürel farklılığı anlama imkanı kazanırlar. Kendini ifade etme kabiliyetleri gelişir. Kelime hazineleri genişler ve bunun yanında kendi ana dilini yeni alanlarda kullanma becerileri de artar.

Erken yaşta İngilizce eğitiminin başlaması bu anlamda son derece önemlidir. Yurtdışında bu eğitimler anaokulu seviyesinde de başlamaktadır. Ülkemizde ise ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen dil  eğitiminde karşılaşılan en büyük problem, öğrencilerimizin özellikle ilköğretim  2. kademe ve lise döneminde hayatlarını etkileyecek ülke çapında yapılan  sınavlara hazırlanmalarıdır. Çünkü bu aşamada İngilizce eğitimine yeterli  zamanı ayıramamakta ve gereken değeri verememektedirler.

Türkiye’de de Early American English Maltepe Dil Okulu sayesinde ilköğretim seviyesindeki tüm öğrenciler sınavlara hazırlık mücadelesi sürecine girmeden rahatlıkla yabancı dil öğrenmeye başlamakta, hatta bu sayede telaffuzları ve kelime dağarcıkları yetişkinlere göre çok daha fazla gelişmektedir.